KONGRE SEKTÖRÜNÜN EN FAZLA ZİYARET EDİLEN WEB SİTESİ "KONGREUZMANI.COM"
Sponsorluk koşulları ve teklif talebi için tıklayınız.

9. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu

KONGRE TARİHİ
01 Kasım - 03 Kasım 2018

KONGRE ŞEHRİ
Adana, Türkiye
KONGRE WEB SİTESİ
www.kiyisempozyumu.com
DAVET
Denizlerimiz ve kıyılarımız için “bütünleşik deniz, kıyı ve havza yönetimi” altında sürdürülebilirlik kalkınma ölçütleri ışığında “kullanım (ekonomi) – koruma (ekoloji) dengesi korunarak yapılan çalışmalar ve doğru uygulamalar bugün ve gelecekte ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınmasına büyük yararlar sağlayacaktır. Bu önemli kazanım ancak kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, özel sektörün, yerel yönetimlerin çalışmaları ve toplumda bilgi paylaşımının sağlanması ile mümkündür. Eğitim ve bilgilendirerek farkındalık yaratmak, bilimsel yaklaşımla doğru çözümlere ulaşmak tüm karar verici ve uygulayıcı kurum ve kuruluşların ve paydaşların ortak çalışması ile başarılabilir.

Her tür planlama ve yatırım kararının günümüzde halkın, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yatırımcıların ve yaşayanların kapsandığı bir içerikte katılımcı süreçlerde yer alması gerekmektedir.

Ulusal Kıyı ve Deniz Mühendisliği Sempozyumlarının hedefi ülkemizde kıyı yapılarının doğru planlanması, güncel ve geçerli yöntemlerle tasarımı ve uygulanması, kıyıların ekolojik ve doğal değerlerinin ve dengelerinin korunarak kullanılması, kıyı problemlerinin önlenmesi, iklim değişikliği ve kıyılarımıza etkilerinin araştırılması, bütünleşik kıyı alanları yönetimi gibi birçok konuda mühendislik hizmetlerinin en üst düzeye getirilmesi, uzman yetiştirilmesi, kıyı kentlerini ve kıyı alanlarını kullanan halkın bu konularda bilinçlendirilmesi ve desteklenmesidir. Bu hedefe ulaşmak için:
- kıyı ve deniz mühendisliği eğitiminin öncelikli alan olarak geliştirilmesi ve buna ilişkin insan kaynakları ve bilgi düzeyinin arttırılması
- kıyı kentlerini kullanan sivil toplum kuruluşları ile birlikte halkın bilgilendirilmesi
- planlama, projelendirme, uygulama, denetim alanlarında ulusal standart ve şartname oluşturulması ile ilgili çalışmaların ileri düzeye taşınması
- üniversitelerde konuya olan ilginin artırılması
- kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Dokuzuncusu Adana'da düzenlenecek olan Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumunun amacı yukarıda özetlenen konular kapsamında üniversite, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar gibi çeşitli kesimlerde çalışan ilgililerin bildirili ya da bildirisiz olarak İMO çatısı altında bir araya gelmelerini sağlayarak inşaat mühendisliğinin bir dalı olan KIYI VE DENİZ MÜHENDİSLİĞİ üzerinde kuramsal, planlama ve uygulama boyutunda yapılan çalışmalar ile bu alanda karşılaşılan sorunların tartışılmasını ve çözüm önerileri geliştirilmesini sağlamaktır.

KONGREUZMANI.COM veritabanında kayıtlı etkinliklere ait tarih, yer ve diğer içerik detayları ilgili yıl içerisinde yetkili kurum tarafından değiştirilebilir. Lütfen etkinliğe ait resmi web sitesinden güncel bilgileri teyid ediniz. HATA BİLDİR: Bu etkinlik detaylarında hata varsa bize iletebilirsiniz.

Yorumlar


Takvime Ekle Google Outlook iCal
bir minduce projesidir
copyright 2010-2019 ©   |   kullanım koşulları & gizlilik
Kongre Ekle Eklenecek kongrenin bilgilerini giriniz.
Bizi Facebook'ta Takip Edin